Pohjoismainen saamelaissopimus

Davviriikalaš sámesoahpamuš ~sámekonvenšuvdna
Tave-eennâmlâš sämisopâmuš
Tâ´vvjânnmallaš sää´msuåppmõššân
Nuorttarijkaj sámekonvensjåvnnå (julev)
Noerhte-laanti saemiej konvensjovn (lulli)
Nordic Saami Convention
Nordisk samekonvensjon
Nordisk samekonvention
СААМСКАЯ КОНВЕНЦИЯ СЕВЕРНЫХ СТРАН

Saamelaissopimuksen parafointi 2017

Saamelaissopimus parafoitu

Sámesoahpamuš paraferejuvvon

Muut kieliversiot saamelaiskäräjien sivulla kansainvälisen toiminnan asiakirjoissa.

Leena Heinämäen tutkimusryhmän raportti 2017

Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus

Saamelaisten oikeuksien toteutuminen Leena Heinämäki

”Saamelaisten oikeuksien eteenpäin vieminen Suomessa on kohdannut haasteita. Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan valtioneuvoston määrittelemään tietotarpeeseen, joka liittyy erityisesti saamelaisten maa- ja osallistumisoikeuksiin sekä saamelaismääritelmään.”

Arvio 2009Saamelaissopimus-arvio2009 800px

Luonnos pohjoismaiseksi saamelaissopimukseksi. Arvio sopimusluonnoksen suhteesta Suomen perustuslakiin ja muuhun kansalliseen lainsäädäntöön sekä Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin. OM013:00/2009
OM:n työryhmämietintö 2009:18 Arvio saamelaissopimusluonnoksen suhteesta kansalliseen lainsäädäntöön ym.

Luonnos 2005Saamelaissopimusluonnos2005

Pohjoismainen saamelaissopimus. Suomalais-norjalais-ruotsalais-saamelaisen asiantuntijatyöryhmän 27. lokakuuta 2005 luovuttama luonnos, Regjeringen.no

Davviriikkalaš sámekonvenšuvdna. Suoma-Norgga-Ruoŧa-Sámi áššedovdi joavkku álgohápmi Geigejuvvui golggotmánu 26. b. 2005, Regjeringen.no

Nordisk samekonvensjon. Utkast fra finsk-norsk-svensk-samisk ekspertgruppe. Oppnevnt 13. november 2002. Avgitt 26. oktober 2005, Regjeringen.no

 

Linkit:

Päivitetty 26.10.2018