ILO:n yleissopimus nro 169

Yleissopimus nro 169. Itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansat (1989)
ILO soahpamuš/konvenšuvdna nr. 169. Eamiálbmogiid ja čearddalaš álbmogiid hárrái iešmearrideaddji riikkain
ILO sopâmuš nr 169. ILO almossopâmuš nr. 169 jiečânâs enâmij algâ- já hiäimuaalmugijn
ILO suåppmõõžž nr 169. Jiõččnaž jânnmi alggmeer- da rooddmeeraid kuõskki õõlmâs-suåppmõõžž
ILO convention nro 169. Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989
ILO‑konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk. ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater
ILO:s konvention nr 169. Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk

ILO 169 avaaz.org

Govva/kuva: avaaz.org

ILO soahpamuš nr 169 (davvisámegillii)

ILO sopimus nr 169 (suomeksi)

Kansainväliset sopimukset

Ihmisoikeuselinten suositukset