Suoma juogus | Suomen jaosto

Sámiid guovddášsearvi SSG lea Sámiráđi miellahttosearvi Suoma bealde. Girona sámekonfereansa dohkkehii SSG miellahttosearvin jagis 2000.

Saamelaisten keskusjärjestö SSG on Saamelaisneuvoston Suomen puolen jäsenjärjestö. Kiirunan saamelaiskonferenssi hyväksyi SSG jäsenyyden vuonna 2000.

(Ođastuvvon päivitetty 22.2.2020)

Suoma_juogus 2017-2021 1000px

Gurut ravddas/Vasemmalta: Niko Valkeapää, Aslak Holmberg, Piia Nuorgam ja Saara Tervaniemi. Govva/Kuva: Sámiráđđi

Sámiráđi Suoma juogus

SSG lea áidna Suoma beale miellahttosearvi ja dat evttoha Suoma beale lahttuid Sámiráđđái. Suoma juhkosii gullet Sámiráđi Suoma beale lahtut. Suoma juogus ii leat registerejuvvon searvi.

Sámiráđi lahtut

Tråante konfereansa 2017 nammadii sámiid guovddášsearvvi ovddasteaddjiid Sámiráđđái 2017-2021:

Aslak Holmberg, (persovnnalaš várrelahttu Ida-Maria Helander)
Niko Valkeapää, (persovnnalaš várrelahttu Maaren Palismaa)
Piia Nuorgam, (persovnnalaš várrelahttu Jouni Lukkari)
Saara Tervaniemi, (persovnnalaš várrelahttu Per Oula Juuso)

200px-Facebook.svg  Instagram_Logo Twitter_Sq_3698239 

***


Saamelaisneuvoston Suomen jaosto

SSG on ainoa Suomen puolen jäsenjärjestö ja se ehdottaa Suomen jaoston jäsenet saamelaisneuvostoon. Suomen jaostoon kuuluvat saamelaisneuvoston Suomen puolen jäsenet. Suomen jaosto ei ole rekisteröity yhdistys.

Saamelaisneuvoston jäsenet

Trondheimin saamelaiskonferenssi 2017 nimesi Suomen saamelaisten keskusjärjestön edustajat Saamelaisneuvostoon 2017-2021:

Aslak Holmberg, (henkilökohtainen varajäsen Ida-Maria Helander)
Niko Valkeapää, (henkilökohtainen varajäsen Maaren Palismaa)
Piia Nuorgam, (henkilökohtainen varajäsen Jouni Lukkari)
Saara Tervaniemi, (henkilökohtainen varajäsen Per Oula Juuso)

200px-Facebook.svg  Instagram_Logo Twitter_Sq_3698239