Suoma juogus | Suomen jaosto

Sámiid guovddášsearvi SSG lea Sámiráđi miellahttosearvi Suoma bealde. Girona sámekonfereansa dohkkehii SSG miellahttosearvin jagis 2000.

Saamelaisten keskusjärjestö SSG on Saamelaisneuvoston Suomen puolen jäsenjärjestö. Kiirunan saamelaiskonferenssi hyväksyi SSG jäsenyyden vuonna 2000.

(Ođastuvvon päivitetty 20.2.2019)

Suoma_juogus 2017-2021 1000px

Gurut ravddas/Vasemmalta: Niko Valkeapää, Aslak Holmberg, Piia Nuorgam ja Saara Tervaniemi. Govva/Kuva: Sámiráđđi

Sámiráđi Suoma juogus

SSG lea áidna Suoma beale miellahttosearvi ja dat evttoha Suoma beale lahttuid Sámiráđđái. Suoma juhkosii gullet Sámiráđi Suoma beale lahtut. Suoma juogus ii leat registerejuvvon searvi.

Sámiráđi lahtut

Tråante konfereansa 2017 nammadii sámiid guovddášsearvvi ovddasteaddjiid Sámiráđđái 2017-2021:

Aslak Holmberg, (persovnnalaš várrelahttu Ida-Maria Helander)
Niko Valkeapää, (persovnnalaš várrelahttu Maaren Palismaa)
Piia Nuorgam, (persovnnalaš várrelahttu Jouni Lukkari)
Saara Tervaniemi, (persovnnalaš várrelahttu Per Oula Juuso)

Sámiráđi facebook siidu
Sámiráđi twitter -kontu

Kulturlávdegoddi

Kulturlávdegottis leat vihtta (5) lahtu, okta juohke riikkas ja okta gii ovddasta Sámiráđi. Juohke lahtus lea várrelahttu. Suoma beale ovddasteaddjit Sámiráđi kulturlávdegottis leaba:

Petra Magga-Vars (henkilökohtainen varajäsen Matti Aikio) 2019-2021
Sunna Nousuniemi
(persovnnalaš várrelahttu Xia Torikka) 2017-2018

Dáidda- ja kultursearvvit evttohit ieža ovddasteaddjiideaset kulturlávdegoddái. Sajit galget molsašuddat servviid gaskka. Sámiráđi siiddus oainnat sámi kulturservviid, mat nammadit ovddasteaddjiid lávdegoddái.


Saamelaisneuvoston Suomen jaosto

SSG on ainoa Suomen puolen jäsenjärjestö ja se ehdottaa Suomen jaoston jäsenet saamelaisneuvostoon. Suomen jaostoon kuuluvat saamelaisneuvoston Suomen puolen jäsenet. Suomen jaosto ei ole rekisteröity yhdistys.

Saamelaisneuvoston jäsenet

Trondheimin saamelaiskonferenssi 2017 nimesi Suomen saamelaisten keskusjärjestön edustajat Saamelaisneuvostoon 2017-2021:

Aslak Holmberg, (henkilökohtainen varajäsen Ida-Maria Helander)
Niko Valkeapää, (henkilökohtainen varajäsen Maaren Palismaa)
Piia Nuorgam, (henkilökohtainen varajäsen Jouni Lukkari)
Saara Tervaniemi, (henkilökohtainen varajäsen Per Oula Juuso)

Saamelaisneuvoston facebook sivu
Saamelaisneuvoston twitter -tili

Kulttuurilautakunta

Kulttuurilautakunnassa on viisi jäsentä, yksi joka maasta ja yksi, joka edustaa Saamelaisneuvostoa. Jokaisella on varajäsen. Suomen puolen kulttuurijärjestöjen edustajat Saamelaisneuvoston kulttuurilautakunnassa ovat:

Petra Magga-Vars (henkilökohtainen varajäsen Matti Aikio) 2019-2021
Sunna Nousuniemi
 (henkilökohtainen varajäsen Xia Torikka) 2017-2018

Taide- ja kulttuuriyhdistykset ehdottavat itse edustajiaan kulttuurilautakuntaan. Edustajapaikkojen pitää vaihtua yhdistysten välillä. Saamelaisneuvoston sivulta näet saamelaiset kulttuuriyhdistykset, jotka nimevät edustajia lautakuntaan.